‘പ്രതികാരം മധുരമാണ്’ 17 വർഷം മുമ്പ് തനിക്ക് ലോൺ നിഷേധിച്ച ബാങ്ക് തന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങിയ സംരംഭകന്

‘പ്രതികാരം മധുരമാണ്’. 39 -കാരനായ ആദം ഡീറിംഗ് പറഞ്ഞു. മുൻപ് 21 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ലോൺ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി…

പഞ്ചർ ബ്രദേഴ്സ്; പഴയ മിനി ലോറിയിൽ 10 വർഷമായി ടയർ വർക്‌ഷോപ് നടത്തുകയാണ് ഈ സഹോദരൻമാര്

ഹരിപ്പാട് • വാടകയ്ക്കു കടമുറി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ പഴയ മിനി ലോറി വാങ്ങി അതിനുള്ളിൽ 10 വർഷമായി ടയർ വർക്‌ഷോപ് നടത്തുകയാണ്…