ബോയിംഗ് വിമാനത്തോളം വലുപ്പം; ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഛിന്നഗ്രഹം ബുധനാഴ്ച കടന്നു പോകും

ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ബുധനാഴ്ച ഒരു ഛിന്നഗ്രഹം കടന്നുപോകാൻ സാധ്യതയെന്ന് നാസയുടെ ഛിന്നഗ്രഹ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. 2020 ആർകെ2 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന…

മാസ്ക് ധരിച്ചുള്ള ശബരിമല കയറ്റം ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ

ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചുള്ള മല കയറ്റം ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത. മാസ്ക് ധരിച്ച് മല കയറിയാൽ ശ്വാസംമുട്ടലുള്ളവർക്ക് ഹൃദയാഘാതം വരെയുണ്ടായേക്കാമെന്നാണ്…