ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റോപ് വേ റോത്തക്കിൽ

അടൽ ടണലിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെ ഉയരത്തിലുള്ള റോപ് വേയും റോത്തക്കിൽ. 8.1 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാകും റോപ് വേ. ഒരു മണിക്കൂറിൽ 1500…

അസോൾട്ട് റൈഫിളുകളുടെ പുതിയ ബാച്ച് ഉടൻ അമേരിയ്ക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകും

അസോൾട്ട് റൈഫിളുകളുടെ പുതിയ ബാച്ച് ഉടൻ അമേരിയ്ക്ക ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകും. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സൈനികർക്ക് നൽകാനാണ് 72,500 സിഗ്16 അസോൾട്ട്…

ഗോൾ പോസ്റ്റിന് വല ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്?

ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിലെ ഗോൾ പോസ്റ്റിനു പുറകിൽ ഒരു വല കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം വലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ…

ബോയിംഗ് വിമാനത്തോളം വലുപ്പം; ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഛിന്നഗ്രഹം ബുധനാഴ്ച കടന്നു പോകും

ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ബുധനാഴ്ച ഒരു ഛിന്നഗ്രഹം കടന്നുപോകാൻ സാധ്യതയെന്ന് നാസയുടെ ഛിന്നഗ്രഹ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. 2020 ആർകെ2 എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന…